• شعری که برای پیاده روی ظریف گفته شد
    علیرضا قزوه که سابقه گفتن شعرهای سیاسی زیادی در کارنامه اش دارد در واکنش به پیاده روی «جواد ظریف» و «جان کری» شعر تازه ای سرود و در وبلاگش قرار داد.
  • روحانی جواب منتقدان پیاده روی ظریف را داد
    رئیس جمهور گفت: در مذاکرات می بینیم که آن طرفی ها برای جمع خودشان کف می زنند ولی معلوم نیست این طرفی ها چه می کنند. حتی گاهی این طرفی ها برای آن طرفی ها کف می زنند. وی افزود: حالا ممکن است ایراد بگیرند و بگویند تند و کند راه رفته، کت اش کج بوده و یا عینکش طوری بوده است. اینها حرف نشد. ما به دیپلمات های شجاعمان اعتماد می کنیم.
  • واکنش ظریف به انتقاد از پیاده روی با جان کری
    ظریف درباره پیاده روی با جان کری گفت: مذاکرات بسیار فشرده بود و تنها زمان استراحت ما همان یک ربع پیاده روی و زمان نماز بود که جلسه بسیار جدی بود و فرصت استراحت وجود نداشت؛ فکر می کنم دوستانی که بیش از ظرفیت موضوع در این زمینه استفاده سیاسی می کنند اشکالی ندارد، ما آمادگی داریم که دوستان استفاده سیاسی کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب