• کلیپس و گل سر قاتل موی شماست!
    گیره ها، کش ها و کلیپس هایی که باعث کشش مفرط موی سر می شوند به تدریج پیاز مو را از بین می برند.
  • حنا و ریزش موها
     دکتر سعید حبیبی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا واحد علوم پزشکی ایران گفت: بیماری های عصبی و روش های غیرعلمی کاهش وزن از عوامل محیطی تعیین کننده در ریزش موی سر افراد است.............    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب