• شر پیامک‌های تبلیغاتی کم می‌شود!
     پیامک های تبلیغاتی ساماندهی می شوند. کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی آیین نامه ساماندهی پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات ارزش افزوده را پس از برگزاری جلسات کارشناسی فشرده تصویب کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب