• افزایش نرخ پیامک در سال 94
    با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد اپراتورهای تلفن همراه، سال آینده علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات پیامکی دریافت کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب