• نوار قلب از بازار مسکن!
    براي تشخيص آخرين وضعيت بازار مسكن به لحاظ سيكل هاي تجاري، علائم حياتي چهارگانه اين بخش سنجش شده و گراف هايي كه از روند بلندمدت مولفه هاي اقتصاد مسكن به دست آمده، نشان مي دهد: بخش پيشران اقتصاد بعد از اوج ركود در نيمه پارسال هنوز وارد رونق نشده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب