• استیلی: تمامی پیشنهادهای سینما را رد می کنم!
    این بار مصاحبه متفاوتی را با حمید استیلی داشتیم و به جای اینکه با او بیشتر از فوتبال و پرسپولیس حرف بزنیم، سراغ تجربه نه چندان موفق سینمایی او رفتیم و از اتفاقاتی که منجر به حضورش در فیلم «فوتبالیست ها» شد حرف زدیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب