• از پیشنهادهای میلیونی تلویزیون تا ممنوعیت بازیگران زن
    نگاه به لیست فیلم های پرفروشِ سینمای ایران نشان گر این است که فیلم های معدودی می توانند عنوان پرفروش را از آن خود کنند و این عنوان ارتباط مستقیمی دارد با فضای تبلیغاتی که آن ها در طول اکران در اختیار دارند. میزان سهم خواهی از این فضا نیز بسته به "ارتباطات" سازندگان فیلم است. با این حال فروش فیلم ها را باید متاثر از "تبلیغات" دانست یا ارتباطات"؟ .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب