• پیشنهادهای کثیف داعشی برای خلبان اردنی
    هواداران و جنایتکاران داعش، برای قتل خلبان اسیر اردنی پیشنهادهایی وحشیانه و عجیب از قبیل درآوردن کلیه و چشم، کباب کردن و پختن، و قتل به شیوه عثمانی ها را مطرح کرده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب