• «هواشناسی» پیش‌ بینی است نه پیشگویی
    ابراهیم میرزایی: مردم حق دارند از ما توقع پیش بینی های دقیق داشته باشند، اما مشکل ما این است که باید در گستره وسیعی به اندازه یک کشور اطلاع رسانی کنیم. بارها در شهر تهران شاهد بوده ایم که در توچال باران داشتیم، در شمیران شاهد بارش پراکنده بودیم، در مرکز شهر هوا ابری و در جنوب شهر هوا آفتابی بوده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب