• 2 عامل مهم در بروز سرطان استخوان
    یک فلوشیپ جراحی ترمیمی و میکروسکوپی اندام ها با تاکید بر اینکه ژنتیک و محیط، مهم ترین فاکتورهای ایجاد کننده سرطان استخوان است، گفت: سابقه سرطان استخوان در خانواده و ایجاد صدمات استخوانی در بیمار از دیگر عوامل ایجاد کننده این سرطان هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب