• آلزایمر و غذاهای ضد آن
    کارشناسان در حال مطالعه هستند که چگونه رژیم غذایی ممکن است زمان شروع و پیشرفت بیماری آلزایمر را تحت تأثیر قرار دهد. آخرین تحقیقات راجع به این بیماری را با هم مرور می کنیم.............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب