• ماجرای پیکان جدید چیست؟
    سال گذشته و همزمان با روند رو به بهبود تولید در شرکت های خودروساز، شایعه ای در فضای مجازی به راه افتاد که از تولید «پیکان جدید» در ایران خودرو حکایت می کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب