• رئیس جمهور وارد چابهار شد
    رئیس جمهوری در سفری یک روزه به منظور بازدید از چند طرح عمرانی در دست اجرا وارد چابهار شد. استاندار ومقامات محلی در بدو ورود از دکتر حسن روحانی استقبال کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب