• درویش دوزی یا تفرش دوزی
    درویش دوزی یا تفرش دوزی یکی از انواع رودوزیهای دیگر ایرانی است که در گذشته تولید کننده عمده و اصلی آن مردم تفرش بوده اند ولی در حال حاضر رونق و رواج چندانی نداشت.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب