• بهترین وقت برای افزودن ماست به آش و غذا
    اولین ماست  احتمالا به ‏طور تصادفی تهیه شد؛ یعنی زمانی که شیر را برای حمل و نقل داخل کیسه هایی از پوست بز می ریختند. باکتری موجود در پوست بز، شیر را تخمیر می کرد و ماست به دست می آمد .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب