• چالش «یک سطل آب یخ» سیلاب شد
    کمپین، کارزار یا چالش. هرچی که هست خیلی زود در میان فضای سایبری و شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شد. بیش از هرگروهی بازیگران جلوی دوربین نشستند تا یک سطل آب یخ روی سر آنها ریخته شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب