• چالش فیسبوکی «دماغ طبیعی من»
    در واقع به عقیده حامیان این چالش، چنین حرکت هایی لازم است تا تلنگری به زنان و مردان جامعه زده شود و آنها را درباره این که چقدر از این عمل ها به افراد تحمیل شده و حتی کسانی که تمایلی به این کار ندارند را درگیر می کند آگاه کند.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب