• باران، جانوران و چترهایی از جنس طبیعت
    وقتی بارش باران آغاز می شود، صرف نظر از حس لطیفی که وجودمان را در برمی گیرد، به دنبال سرپناهی هستیم. در روزهای بارانی، دور و اطراف خود چترهایی را می بینید که بالا و پایین می روند، می دوند، قدم آهسته کرده، می ایستند و شاید لحظه ای کنار رفته تا چهره ی پنهان شده در پشت آنها هویدا شود. این بار اما به بارش باران، جانورانی به دنبال سرپناه و چترهایی از جنس طبیعت خواهیم پرداخت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب