• چگونه چرب شدن پوست را به عقب بیندازیم؟
    اگر غدد چربی پوست بیش از حد چربی ترشح کنند، باعث ایجاد پوست چرب می گردد. چربی زیاد روی پوست می آید و شکل براق روغنی به آن می دهد. به دلیل این که منافذ پوستی درشت هستند، پوست زمخت به نظر می رسد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب