• از مژه مصنوعی بترسید!
    یکی از مهمترین عوارض مژه های مصنوعی آسیب رساندن به مژه های طبیعی است چون خونرسانی را در سطحی که مژه روی آن چسبانده شده کم می کند و باعث کم پشتی مژه های طبیعی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب