• - دریاچه مصنوعی که صحرا شد!
    "ژنگ ژو" شهری است که در قسمت شمال مرکزی چین قرار دارد و به عنوان پایتخت این منطقه به حساب می آید. این شهر حالا با مشکل عجیب شن ها و صحرای دست سازی روبرو است که قرار بود تبدیل به یک دریاچه مصنوعی و تفریحی شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب