• چند راز مردانه، برای تسخیر قلب شوهران
    همه آدم ها، چه کساني که تازه تصميم به ازدواج گرفته اند و چه زوج هايي که 20-10 سال از زندگي مشترک شان مي گذرد، همه نيازمند آموزش مهارت هاي زندگي هستند و متاسفانه اطلاع رساني در اين زمينه در کشور ما بسيار کم و محدود است؛ بيشتر خانواده ها عقيده دارند که فرزندشان بايد شنا، زبان، خطاطي و نقاشي ياد بگيرد اما هيچ کس به اين فکر نمي کند که «زندگي کردن» را به فرزندش آموزش دهد!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب