• زیباکلام: توافق در فروردین‌ماه حتمی است
    پایان ماه مارچ وحی منزل نیست. اما بسیار بعید است تا پایان این ماه به توافق نرسیم. چرا باید به توافق نرسیم؟ دلایلی و عواملی که برای به توافق رسیدن وجود دارد بسیار بیشتر از عللی است که توافق را دور از دسترس می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب