• گذشت از قصاص به خاطر صداقت قاتل
      اولیای دم مردی که حین نزاع با جوانی به قتل رسیده  بود، هرچند در ابتدای جلسه محاکمه متهم برای او درخواست قصاص کردند اما در پایان به دلیل جوان بودن قاتل و بیان واقعیت توسط او حاضر به گذشت شدند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب