• شرایط ازدواج موقت
     از نظر اسلام ازدواج چه دائم و چه موقت حتماً باید با رضایت طرفین (زن و مرد) باشد و اگر  زن یا دختری در خواست مردی را برای ازدواج موقت رد کند مرتکب گناهی نشده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب