• زیبا ترین شکل بستن شال و روسری
    - روسري را طوري روي سر خود ببنديد كه لبه آن روي پيشاني شما قرار بگيريد، يا اگر در جايي حضور داريد که محدوديت حجاب نداريد، به صورتيكه مقدار كمي از موهاي شما بيرون باشد، هر دو حالت جذاب است، خود شما بايد امتحان كنيد که چه مدلي شما را جذابتر نشان مي دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب