• کابینه جدید عراق امروز معرفی می‌شود
    منابع نزدیک به نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق اعلام کردند: با توجه به پیشرفت هایی که در روند گفت وگوهای سیاسی برای تشکیل کابینه ایجاد شده، حیدرالعبادی امروز دولت را معرفی می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب