• گلچین سخنان کاترین پاندر
     عشق ، موانع به ظاهر محال را ذوب مي كند و از سر راه برمي دارد . محبت ، غيرممكن را ممكن مي سازد. کاترین پاندر    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب