• حاشیه‌ای تازه درباره معراجی‌ها
    چرا کسی نیامد بگوید این مبلغ به عنوان پاداش شما برای ۳۰ سال خنثی سازی، البته درحال حاضر هم کسی چیزی نمی خواهد اما هنگامی که می گویند وضع مالی شما به چه شکلی است؟ آیا می توانید دیه پرداخت کنید؟ برای من آزاردهنده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب