• خفاش شب و بیجه چطور شناسایی شدند؟
    هرجا پرونده قتل سریالی تشکیل شود ردپای او هم در میان کاشفان پرونده دیده می شود. کارآگاهی خونسرد اما زیرک که به او لقب شرلوک هولمز ایران را داده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب