• «تلگرام» چند میلیون کاربر ایرانی دارد؟
    طی چند هفته اخیر موج مهاجرت کاربران ایرانی به یک پیام رسان رایگان افزایش یافته است. جمعیت این کاربران به پنج  میلیون نفر می رسد. نرم افزار مورد اشاره، که دو یا سه سالی از عمر آن می گذرد، «تلگرام» نام دارد. این برنامه پیام رسان توسط دو برنامه نویس روس و در آلمان تهیه شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب