• خداحافظ! «یارانه نقدی 45 هزار تومانی»
    کارت های هوشمند انرژی به منظور آزادسازی قیمت حامل های مختلف انرژی همچون آب، برق، گاز، بنزین، سی.ان.جی و گازوئیل و مدیریت مصرف به زودی جایگزین یارانه های ۴۵۵۰۰ تومانی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب