• چه خبر از "کارت سهمیا" ؟
    مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام این که طرح کارت اعتبار انرژی یا همان "سهمیا"، طرح دولت نیست گفت: این طرح همچنان سیرمطالعاتی خود را طی می کند و منتفی نشده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب