• کارت ملی هوشمند را چطور دریافت کنیم؟
    کارت هوشمند ملی که نسل جدید کارت های ملی است برای هر ایرانی به عنوان یک ضرورت محسوب می شود. دریافت کارت هوشمند ملی دارای مراحلی است که باید آنها را یک به یک طی کنید. برای آشنایی با این مراحل ،با ما همراه باشید.
  • صدور ۷ میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان سال جاری
    رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تقریبا پنج میلیون کارت هوشمند ملی صادرشده است و تا آخر سال ۲ میلیون کارت دیگر نیز صادر خواهد شد که در مجموع تا پایان سال ۷ میلیون کارت هوشمند ملی صادر خواهد.  
  • کارت های ملی تا پایان ۹۴ اعتبار دارد
    کارت های ملی تا اطلاع بعدی اعتبار دارد. قرار است کارت های ملی قدیمی در یک برنامه زمان بندی شده به کارت هوشمند ملی تبدیل شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب