• بررسی حکم مجدد پلمپ کارخانه روغن نباتی "قو"
    رئیس کمیسیون سلامت،  محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، از در دستورکار قرار گرفتن حکم مجدد پلمپ کارخانه روغن نباتی قو در جنوب تهران به دلیل عدم خروج این کارخانه طی 20 سال گذشته بر اساس موارد و احکام قانونی خبر داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب