• سفر به مریخ تنها در ۳۹ روز!
    کارشناسان فضایی به دنبال ساخت راکت جدیدی هستند که مدت زمان سفر انسان به مریخ را از ۶ ماه به ۳۹ روز تغییر خواهد داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب