• کارکردن خانم ها در خارج از خانه : مزایا و معایب
    دو عامل مهم و تعیین کننده زندگی عصر نوین، یکی فراهم شدن امکان تحصیل و دیگری دشواری های اقتصادی است که موجب شده خانم ها دوش به دوش آقایون در خارج از خانه کار کنند. انگیزه اولیه بسیاری از خانم ها برای اشتغال بیرون از خانه فقط مادی نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب