• بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد
    وزارت کار اعلام کرده 70 درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان اتفاق می افتد و لازم است در این خصوص اقدامات حمایتی مانند تشدید بازرسی ها، افزایش سطح مهارت کارگران و ایجاد پوشش بیمه ای انجام شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب