• شهاب حسینی از «ساکن طبقه وسط» می گوید
    «ساکن طبقه وسط» نخستین تجربه کارگردانی شهاب حسینی است، او در گفتگویی از دغدغه هایش برای ساخت این فیلم و حضورش در پشت دوربین به عنوان کارگردان می گوید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب