• نحوه ثروتمند شدن وزیر بهداشت از زبان خودش
    من ثروتمند هستم اما این ثروت را از طریق رانت های دولتی و بازی کردن با دارایی های مردم یا احتمالاً سوءاستفاده از اطلاعات دولتی به دست نیاورده ام. یعنی من بیمار ویزیت کرده ام، عمل جراحی انجام داده ام و کار تحقیقی، علمی و پزشکی کرده ام...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب