• کاشت ابرو، اکستنشن یا تاتو؟!
    شایع ترین دلیل مراجعه برای كاشت یا پیوند ابرو، ضعیف شدن و ریختن ریشه موی ابروها به خاطر برداشتن مكرر ابروها با موچین است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب