• شیعه و سنی همه کافرند!!
    این تروریست پس از دستگیری گفت: «ابو حنیفه امام بدعت در اسلام است، و اهل سنت و شیعیان همگی کافرند، مگر آنکه توبه و با خلیفه ابوبکر بغدادی بیعت کنند.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب