• کالزون گوشت و کلم ایتالیایی
    خمیر پیتزا را روی سطح صاف باز کنید. آن را به شکل مستطیل 40×40 سانتی متر در آورید. سپس به اندازه های دلخواه برش بزنید. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب