• مزد 94 با کاهش تورم چقدر می‌شود؟
    نرخ تورم در 8 ماه اخیر 11 درصد کاهش یافته است که می تواند در تعیین حداقل دستمزد 94 کارگران تاثیر مستقیم داشته باشد. اگر شورای عالی کار نتواند امتیازات دیگری را به منظور ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب