• مهارت‌های زندگی عامل کاهش خشم
    خشونت، معضلی است که در هر جامعه انواع مختلف آن را با شدت کمتر و بیشتر می توان شاهد بود و می توان گفت این معضل وابسته به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و برای کاهش آن باید مسائل دخیل در آن را شناسایی و زیرساخت های مناسب آن را آماده کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب