• زیباترین موتور سیکلت در دنیا
    کانسپت سه  چرخ الکتریکی کاوازاکی یکی از جاذبه  های موتور شوی توکیو بود. این سه  چرخه عجیب و غریب فرمان  های مرسوم را کنار گذاشته و از قابلیت تغییر شکل برخوردار است............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب