• شاهکارهایی که نمی‌شناسیم
    در طول تاریخ ابیات کلاسیک و معاصر کم نبودند نویسندگانی که دست به خلق آثار برجسته ای زدند اما ماحاصل کار آن ها هیچ گاه آن گونه که باید دیده نشد و همیشه زیر سایه سنگین آثار نویسندگان بزرگ و سرشناس در کتابخانه ها خاک خورد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب