• نجات جان موتورسواران ‌با کت هوشمند
    دو مخترع دانشکده فیزیک دانشگاه مکزیکو موفق به ساخت یک کت هوشمند برای کاهش خطر تصادف موتورسواران و اعلام پیغام نجات هنگام برخورد با سایر وسایل نقلیه شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب