• جلوگیری امریکا از رسیدن ترکیه به کرسی شورای امنیت
    بر سر کمک رسانی به عین العرب اختلافات سنگینی در درون کاخ سفید از یک سو و میان واشنگتن با آنکارا از سوی دیگر به وجود آمد که در نهایت امریکا در اعتراضی به سیاست اردوغان از رسیدن ترکیه به کرسی شورای امنیت جلوگیری کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب