• کرم روشن کننده بزنیم یا نه؟
     روشن کردن پوست، دل مشغولی خیلی هاست و متاسفانه کم نیستند افرادی که فریب تبلیغات دروغین را می خورند و به انواع روش ها از طبیعی تا شیمیایی متوسل می شوند تا پوستشان را روشن تر کنند، غافل از اینکه رنگ پوست ژنتیکی است و اگر تلاش کنید پوست روشن تری داشته باشید، مجبورید برخی عوارض را به جان بخرید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب